Informació referent al perfil de persones usuàries de les instal·lacions juvenils