Informació útil

Tota la informació necessària sobre Menorca

RESERVES CAMPAMENT DE BINIPARRATX TEMPORADA 2019:

Dates d'obertura any 2019: 20 de juliol a 31 d'agost de 2019. Els informam que, per a la temporada 2019, el campament només acollirà reserves de grups formats per centres d'ensenyament, entitats juvenils, casals de joves, clubs esportius (fins categoria junior), etc. per dur a terme activitats educatives en el temps lliure i activitats d'oci i formatives. No s'accepten reserves de particulars. Les peticions de reserva es podran fer enviant un correu electrònic a l'adreça biniparratx@injovemenorca.com. Els preguem disculpin les molèsties.

Fulls de reclamació

En document annex disposeu del formulari oficial de la Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears. Cal emplenar el formulari i presentar-lo en el Registre de la direcció general competent en matèria consum o mitjançant qualsevol de les formes que preveu l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El formulari de denúncia/reclamació també es pot emplenar online, clicant en el següent enllaç.

Descarregar el full de reclamacions.

Informació referent al perfil de persones usuàries de les instal·lacions juvenils